<s id="awzhk"></s>

    <bdo id="awzhk"></bdo>

    <bdo id="awzhk"><optgroup id="awzhk"><thead id="awzhk"></thead></optgroup></bdo>
   1. <tbody id="awzhk"></tbody>
   2. <track id="awzhk"><div id="awzhk"></div></track>
    • Header KALI Akademia

    KALI Akademia jest dost?pna online: profesjonalne porady dla rolników

    23 kwietnia 2019


    Co oferuje Ci platforma wiedzy? W KALI Akademii rolnicy znajd? przydatne i fascynuj?ce informacje na temat od?ywiania ro?lin. G?ównym celem nowej platformy wiedzy jest przekazywanie praktycznych porad. Ponadto prezentowane b?d? tutaj równie? aktualne artyku?y specjalistyczne i badania z dziedziny rolnictwa. KALI Akademia w skrócie:

    Porady rolnicze - eksperci ekspertom

    Ka?dy chcia?by wyci?gn?? ze swoich ro?lin wszystko co najlepsze. Pomog? w tym m. in. nawozy mineralne. W KALI Akademii otrzymasz praktyczne wskazówki ekspertów dotycz?ce sk?adników pokarmowych niezb?dnych do zapewnienia wysokiego plonu w zale?no?ci od gatunku ro?lin i rodzaju gleby. Oprócz pozytywnych efektów nawo?enia potasem i magnezem istotna jest równie? tolerancja ro?lin na chlor oraz ich odporno?? na mróz i susz?. Ponadto przedstawimy tak?e instrukcje stosowania uzupe?niaj?cych nawozów mineralnych w rolnictwie ekologicznym.

    Filmy wideo przyst?pnie wyja?niaj? wa?n? wiedz? i istotne powi?zania, takie jak ?prawo minimum” Justusa von Liebiga.

    Tak pracuj? inni: reporta?e z gospodarstw rolnych

    W cyklu reporta?y z gospodarstw rolnych KALI Akademii rolnicy pozwol? nam zapozna? si? z ich sposobami pracy. Za pomoc? licznych zdj?? i krótkich klipów wideo zaprezentujemy najbardziej innowacyjne gospodarstwa rolne. Przeka?emy przy tym cenne wskazówki, jakie nawozy mineralne pomog?y im w osi?gni?ciu sukcesu.

    Do KALI Akademia

    K+S Polska na Facebook

    K+S KALI na YouTube

    中文字幕亂倫视频