<s id="awzhk"></s>

    <bdo id="awzhk"></bdo>

    <bdo id="awzhk"><optgroup id="awzhk"><thead id="awzhk"></thead></optgroup></bdo>
   1. <tbody id="awzhk"></tbody>
   2. <track id="awzhk"><div id="awzhk"></div></track>
    • header-news-20181130

    Wyzwania i perspektywy rolnictwa w dynamicznie zmieniaj?cych si? warunkach

    30 listopada 2018


    Konferencja prasowa ?Wyzwania i perspektywy rolnictwa w dynamicznie zmieniaj?cych si? warunkach gospodarowania“ by?a wydarzeniem rozpoczynaj?cym now? kampani? marketingow? ?Superprodukty dla Superbohaterów” dla nawozów ESTA Kieserit i Korn-Kali. W konferencji wzi??o udzia? ponad 20 dziennikarzy z najwi?kszych polskich wydawnictw rolniczych.

    Podczas konferencji przedstawione zosta?y prezentacje na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych, dobrego zaopatrzenia w potas i magnez jako podstawy wysokiej jako?ci i wydajno?ci plonów, równie? w warunkach stresowych oraz wyzwania i perspektywy rolnictwa w dynamicznie zmieniaj?cych si? warunkach gospodarowania (patrz zdj?cie).

    W wyzwaniach dotycz?cych nawo?enia ro?lin, wspieramy rolników nawozami ESTA Kieserit i Korn-Kali. S? to nasze Superprodukty dla Superbohaterów! Granulowany siarczan magnezu ESTA Kieserit zapewnia pe?n? rozpuszczalno?? sk?adników i ich doskona?? skuteczno??.

    Wysoka koncentracja magnezu pochodz?ca z kizerytu – jedynego, naturalnego, oryginalnego siarczanu magnezu, zapewnia ro?linom odpowiedni? ilo?? wa?nego makrosk?adnika. Zawarta w nawozie siarka w formie siarczanowej, wspiera efektywne przemiany azotu w ro?linie a tak?e w glebie, w przeciwieństwie do siarki elementarnej - jest natychmiast dost?pna dla ro?liny po aplikacji.

    Drugim narz?dziem pomocnym w nawo?eniu jest nawóz potasowy Korn-Kali z sodem i kizerytem - jedynym, naturalnym minera?em dostarczaj?cym magnez i siark?. Wszystkie sk?adniki pokarmowe s? ca?kowicie rozpuszczalne w wodzie, a wi?c bezpo?rednio dost?pne dla ro?liny.

    Oba Superprodukty w odpowiednich, zbilansowanych dawkach dzia?aj? szybko i w sposób zrównowa?ony dostarczaj? sk?adników pokarmowych ka?dej uprawie.

    Dzi?kujemy za udzia? w konferencji!

    中文字幕亂倫视频