<s id="awzhk"></s>

    <bdo id="awzhk"></bdo>

    <bdo id="awzhk"><optgroup id="awzhk"><thead id="awzhk"></thead></optgroup></bdo>
   1. <tbody id="awzhk"></tbody>
   2. <track id="awzhk"><div id="awzhk"></div></track>
    • Header KALI Akademia

    KALI Akademia – eksperci ekspertom


    W ramach nowej KALI Akademii jako eksperci w zakresie od?ywiania ro?lin na platformie wiedzy online oferujemy zainteresowanym rolnikom, sprzedawcom i doradcom cenne informacje i wskazówki praktyczne w pigu?ce. Ciekawe reporta?e z gospodarstw czy istotne badania z dziedziny rolnictwa – zadbaj o swój sukces, korzystaj?c z naszej wiedzy.


    content-kali-akademia-nawozenie

    Zrównowa?one nawo?enie

    Zrównowa?one nawo?enie jest kluczem do uzyskania wysokich plonów ro?lin i ich dobrej jako?ci. Tutaj dowiesz si?, dlaczego inteligentne stosowanie nawozów ma dla Twoich ro?lin du?e znaczenie i czego nauczyli?my si? od Justusa von Liebiga.

    wi?cej


    W odwiedzinach u kolegów

    W naszych ciekawych i pouczaj?cych reporta?ach zobaczysz, jak pracuj? rolnicy w Polsce, Niemczech i w Austrii.

    wi?cej


    1x1 objawy niedoboru

    Zauwa?, zwalcz i odnie? sukces nasze narz?dzie szybko naprowadzi Ci? na trop niedoboru sk?adników pokarmowych.

    wi?cej


    Wydajne gospodarowanie wod?

    Tutaj dowiesz si?, jak unikn?? stresu suszy i dlaczego nawo?enie potasem i magnezem jest op?acalne nie tylko dla Twoich ro?lin uprawnych.

    wi?cej


    Zbilansowane nawo?enie ro?lin

    Ka?da ro?lina uprawna ma specyficzne wymagania w zakresie dawki stosowanego nawozu, formy sk?adników pokarmowych i terminu nawo?enia. Skorzystaj z naszego know-how!

    wi?cej


    Zagraj w Nutriball

    Pomó? rolnikowi Andrzejowi w optymalnym nawo?eniu kukurydzy. Graj?c w t? gr?, z ?atwo?ci? przyswoisz sobie prawo minimum Liebiga.

    wi?cej


    Sk?adniki pokarmowe i po?yteczne pierwiastki

    Praktyczne informacje o najwa?niejszych substancjach pokarmowych dla ro?lin, o ich funkcjach, a tak?e o po?ytecznych pierwiastkach.

    wi?cej


    Przygotowani na zim??

    Zapewnij swoim ro?linom skuteczne przygotowanie do niskich temperatur. Przeczytaj, co jest wa?ne i jakim produktom mo?esz zaufa?.

    wi?cej


    Nawozy mineralne w rolnictwie ekologicznym

    Zaprezentujemy Ci szczegó?owe informacje o zaletach nawozów mineralnych w rolnictwie ekologicznym, wska?emy, jakie kwestie nale?y przy tym uwzgl?dni? i przedstawimy najlepsze produkty odpowiednie dla Twoich ro?lin uprawnych.

    wi?cej


    Chlor – czasem mniej znaczy wi?cej

    Jakie ro?liny kochaj? chlor, a jakie toleruj? ten pierwiastek ?ladowy znacznie gorzej? Kliknij, aby uzyska? wa?ne informacje o tolerancji chloru przez ro?liny i wskazówki, jak unikn?? jego nadmiernej poda?y.

    wi?cej

    中文字幕亂倫视频